Závěr

Děkujeme za Vaší účast při společném čtení Bible s použitím tohoto webu a facebookové stránky! Na stránce s materiály jsou dostupné další zamyšlení a komentáře, ve větším rozsahu, než jak na těchto stránkách bylo zveřejňováno.

Nicméně zejména pokud jste během akce nestihli si mimo Žalmy pročíst a zamyslet se nad týdenním Křestním vyučováním, doporučujeme si ho projít.

Pokud též zvážíte podporu i po skončení této akce, budeme moc rádi!

Prosba o podporu

Děkujeme všem, kdo se akce 40 dní s Biblí účastní i v tomto roce a doufáme, že tento web a facebooková stránka poskytuje užitečnou podporu v pravidelném čtení a sdílení. Tento web byl vytvořen jako podpora nejprve jen v rámci CB Kladno, ale jeho působnost je nyní širší.

V CB Kladno nyní stavíme novou modlitebnu, u které bychom chtěli, aby sloužila celému městu a okolí nejen v neděli – stejně jako používáme naší současnou (již méně vyhovující) budovu po celý týden. Potřebujeme Vaší pomoc – zvažte prosím modlitby, případně i finanční podporu. Mimo přímého daru na účet 333444005/2010 v jakékoliv výši se můžete zúčastnit závodu nebo si zakoupit virtuální materiál. Děkujeme!

Velikonoce a křest

Starověká církev spojovala oslavy Velikonoc se křty nově obrácených. Čtyřicetidenní předvelikonoční postní období (počítáno bez nedělí, tedy od středy, později nazvané Popeleční) sloužilo křestnímu vyučování sboru. Sami křtěnci – tak to uvádí jeruzalémský biskup Cyril (žil v letech 313 – 386) – byli do tajemství a souvislostí křtu uváděni až po samotném obřadu, a sice několika tzv. mystagogickými, tedy vstupními, vysvětlujícími katechesemi. Spojení velikonočních svátků se křtem konvertitů, resp. spojení předvelikonočního období s křestní obnovou sboru, není nahodilé ani magické. Vědomě podtrhuje ústřední pravdu evangelia: Ježíšův jordánský křest došel svého naplnění na Golgotě (Mk 10,38; L 12,50). A tamtéž, na Golgotě, pramení a k témuž, k Ježíšově smrti, pohřbu a vzkříšení, odkazuje náš křest (1K 15,3n: Ř 6,3n; 1Pt 3,21n; 1J 5,6-8).

Letošní program 40 dnů s Biblí se inspiroval touto prastarou starocírkevní tradicí. Chce nově obrácené, ale i dávno pokřtěné znovu uvádět do křestního tajemství. Chce jednotlivce a rodiny i sbory pozvat, aby znovu objevovali a docenili pestré bohatství křtu, jeho dary i závazky, zaslíbení i výzvy. Vždyť se v něm ztělesňuje evangelium.

Materiály 40 dnů s Biblí

V řeckém Novém zákoně se sloveso „křtít“ v různých tvarech objevuje v 64 verších, podstatné jméno „křest“ ve 13 verších. Jde přitom o něco více než třicet souvislých příběhů či rozprav. Šíře dějových a teologických kontextů či důrazů, jak jsme naznačili výše, vybízí, abychom sledovali tyto rozbíhavé stopy a radovali se z pestré palety křestního daru a závazku. Pro nedělní kázání vybíráme z novozákonního pokladu texty pojednávající křest, pokud možno, právě v různých souvislostech, osvěcující jej, pokud možno, z různých stran. Čas biblických hodin či domácích skupinek navrhujeme věnovat „křestní přípravě“, případně po-křestní katechesi, tedy inventuře základů naší víry a zbožnosti. Výchozí text slouží jako úvod k dalšímu rozhovoru. Pro osobní čtení, jako podklad k modlitbě, navrhujeme žalmy.

Pozvánka

Zveme jednotlivce, rodiny a skupinky, aby se připojili k dalšímu ročníku akce s názvem „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 13. března 2019 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 21. dubna 2019. Budeme velmi rádi, pokud se i Vy připojíte svým rozhodnutím čtení vybraných částí Písma. Na letošní rok s tématem

Jste pokřtěni v Krista

je připraveno zejména společné čtení jednoho Žalmu denně a k tomu další úseky v neděli nebo přes týden. Veškeré materiály k této akci můžete získat na stránce „O akci“.

Jako podporu lze použít tento web, kde bude denně dostupná celá čtená pasáž a možná občas i něco navíc. Pokud Vás něco ze čtené pasáže osloví, můžete pod danou pasáží zanechat komentář nebo se zapojit do diskuse zde nebo na Facebooku – věříme, že to bude k užitku i ostatním.

Srdečně Vás zveme k zapojení, ať už si vyberete pro čtení cokoliv!