O akci

Akce „40 dní s Biblí“ probíhá již v několikátém ročníku, vždy 40 dní před Velikonocemi. V této době se můžeme zapojit do společného čtení Bible – to, že každý čte stejný oddíl, umocní možnost sdílení, diskuse atd. Srdečně Vás zveme k zapojení i v tomto roce – od středy 13. března do velikonoční neděle 21. dubna 2019.

Denní čtení bude k dispozici na tomto webu dle následujících rozpisů.

Na letošní rok s tématem „Jste pokřtěni v Krista“ je připraveno společné čtení jednoho Žalmu denně a k tomu další úseky v neděli nebo přes týden. K dispozici je (viz též materiály ke stažení na webu CB):

Pro úseky z Bible je použit překlad Bible21 (Bible, překlad 21. století, Alexandr Flek a kol., vydal Biblion, o.s.), který lze použít pod vstřícnou licencí CC BY-NC-ND 3.0 CZ.