Žalm 52

1Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův.
2Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: „David vešel do Achimelechova domu.“

3Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem?
Boží láska je tu každý den!

4Záhubu chystáš svým jazykem,
tou ostrou břitvou pácháš lest.

5Zlé víc než dobré miluješ,
raději než pravdu mluvíš lež. séla

6Ve zhoubných řečech si libuješ,
které vypouštíš zrádným jazykem!

7Bůh tě však navždy porazí,
chytne tě, z domova uchvátí,
ze země živých tě vyhladí! séla

8Spravedliví užasnou, až to uvidí,
nakonec se ti zasmějí:

9„Pohleďte na toho hrdinu,
jenž neměl v Bohu záštitu.
Spoléhal na množství svého majetku,
posílit chtěl se skrze záhubu!“

10Já ale budu jako oliva –
v Božím domě budu rozkvétat.
Na Boží lásku totiž spoléhám
stále, napořád.

11Chválit tě budu, Pane, navěky
za to, cos učinil.
V tvém jménu složím naději,
neboť je vzácné před tvými věrnými!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *